mgr Anna Garwolińska | Provita Bolesławiec
Lekarz specjalista Anna Garwolińska

Jestem fizjoterapeutką, tytuł magistra fizjoterapii uzyskałam w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w roku 2009. Jestem również zawodowym protetykiem słuchu, dyplom w tym zawodzie uzyskałam w roku 2009, ukończywszy uprzednio Studium Protetyki Słuchu we Wrocławiu.

Podczas studiów ukończyłam kurs Terapii Manualnej Holistycznej dr. Andrzeja Rakowskiego –  Koncepcja tej terapii, jej skuteczność oraz spojrzenie na dolegliwości człowieka w kontekście całej jego osoby były i są dla mnie inspiracją do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego. W marcu 2016 r. został mi przyznany  przez Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym, II° Kompetencji w Terapii Manualnej Holistycznej.

Od roku 2010 r. na mojej ścieżce zawodowej znalazły się szkolenia z zakresu Terapii CranioSacralnej Upledgera. Od tego czasu również ta forma terapii zagościła w moim gabinecie. Podoba mi się stwierdzenie, że terapeuta jest właściwie kimś w rodzaju przewodnika, który wspiera właściwości samoleczące Pacjenta, wspiera jego „wewnętrznego lekarza“.

W latach 2011 – 2017 pełniłam funkcję kierownika Działu Fizjoterapii w mojej rodzinnej firmie NZOZ Provita w Bolesławcu. Od roku 2016 pełnię funkcję Dyrektora ds. Marketingu i Rozwoju.

W roku 2012 wraz z mężem Wojciechem założyliśmy Upledger Institute Poland. W ramach instytutu organizujemy m.in. kursy oraz Grupy Studenckie z zakresu Terapii CranioSacralnej, zrzeszamy praktyków tej terapii oraz sprawujemy nadzór merytoryczny nad tłumaczeniami literatury źródłowej.

W latach 2010-1015 miałam przyjemność asystować podczas kursów Terapii Manualnej Holistycznej.

Od roku 2012 znajduję się w gronie asystentów Johna Page’a – nauczyciela Terapii CranioSacralnej Upledgera w Polsce.

Od 11.2011 do 07.2013 jako asystent prowadziłam zajęcia dydaktyczne ze studentami Fizjoterapii na zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim.

Jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym.

Uwielbiam czytać dobrą literaturę, szczególnie autorstwa Johna Irvinga.
Lubię muzykę, współgrającą z moim nastrojem, niezależnie od gatunku.
Jestem wielbicielką prac Jacka Yerki.

Referaty wygłoszone:

 1. A. Garwolińska, W.Garwoliński: Normalizacja rejonu połączenia głowowo-szyjnegow ujęciu Terapii CranioSacralnej Upledgera. Referat wygłoszony podczas VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTTMMH dnia 1 kwietnia 2016r. w Sierosławiu.
 2. W.Garwoliński, A.Słobodzian: Poprzez nerki do witalności. Nerki a dysfunkcje narządu ruchu. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTTMMH dnia 9 marca 2012 w Sierosławiu.
 3. W. Garwoliński, A.Słobodzian: Autoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu, skoncentrowana na pracy z nerkami. Warsztaty przeprowadzone podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTTMMH dnia 10 marca 2012 w Sierosławiu.
 4. Sozańska-Kut, J. Słobodzian, A. Słobodzian: Interdyscyplinarne ujęcie zaburzeń systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego w kontekście narządu mowy na podstawie doświadczeń zespołu złożonego z foniatry, terapeuty mowy i terapeuty manualnego. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTTMMH dnia 11 marca 2011 w Sierosławiu.
 5. Sozańska-Kut, J. Słobodzian, A. Słobodzian: „Śpiewać każdy może”. Praktyczne zastosowanie interdyscyplinarnego podejścia do pacjenta z zaburzeniami aparatu mowy w pracy terapeuty mowy oraz terapeuty manualnego. Warsztaty przeprowadzone podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTTMMH dnia 11 marca 2011 w Sierosłowiu
 6. J. Słobodzian, M. Jancelewicz, A. Słobodzian: Współpraca stomatologa i terapeuty manualnego w badaniu systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego. Warsztaty przeprowadzone podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTTMMH dnia 11 marca 2011 w Sierosławiu.

Opublikowane prace:

 1. A. Słobodzian – „Rzecz o zwichach czyli historia medycyny manualnej“. Terapia manualna w modelu holistycznym, nr 6, grudzień 2006r.

Ukończone kursy i szkolenia z zakresu Fizjoterapii:

 1. Advanced CranioSacral Therapy 1, Truth or Consequences, USA; 2017r.
 2. Rythm&Resonance, Sympozjum Upledger Institute UK, Londyn; 2016r.
 3. Interdyscyplinarne oblicze Zespołu Dna Miednicy – uciążliwości jego dysfunkcji w różnych sferach życia; 2014 r.
 4. Postępowanie rehabilitacyjne po endoprotezoplastykach stawów; 2013 r.
 5. Rythm&Resonance, Sympozjum Upledger Institute UK, Londyn 2012
 6. Poszukiwanie powiązań pomiędzy zaburzeniami czynnościowymi narządów wewnętrznych a narządem ruchu; 2012 r.
 7. Kurs Anatomy Trains dla Terapeutów Manualnych prowadzenie Tomas Myers, 2012r.
 8. Dysfunkcje systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego i ich interakcje z narządem ruchu; 2011 r.
 9. Kurs Podstawowy Kinesiology Taping, 2011
 10. Kurs z elektromiografii powierzchniowej, 2011
 11. Kurs Terapii CranioSacralnej Upledgera Moduł CST 1, Moduł CST 2, SERI, SER II 2010-1011 r.
 12. Terapia Manualna Holistyczna A. Rakowskiego – 6 modułów – Zakończony Zdaniem Egzaminu w kwietniu 2010 r.
 13. Problemy związane z leczeniem zaburzeń czynności stawu ramiennego i ich następstw; 2010 r.
 14. Kurs z zakresu kultury żywego słowa z elementami emisji głosu
 15. Kurs Terapii Edukacyjnej
 16. Kurs Stabilizacji – Moduł 2 – Nowoczesne metody stabilizacji stawów obwodowych, 2009r.
 17. Kurs Stabilizacji – Moduł 1 – Stabilność – niestabilność. Kompensacyjne schematy ruchowe przy insuficencji systemów stabilizujących, 2009r.
 18. Techniki Tkanek Miękkich w koncepcji Praskiej Szkoły Medycyny Manualnej; 2008