Terapia Manualna | Provita Bolesławiec

Rejestracja na zabiegi terapii manualnej prowadzona jest telefonicznie pod numerem: 75 644 71 71

masaż

Terapia manualna

Terapia manualna koncentruje się na leczeniu zaburzeń czynności narządu ruchu. Jako jedna z form fizjoterapii stanowi doskonałe rozwiązanie w leczeniu dolegliwości takich jak bóle kręgosłupa, stawów, głowy, brzucha, zaburzenia miesiączkowania, bóle w rejonie miednicy, kończyn, stany pooperacyjne i pourazowe oraz wiele innych. W terapii manualnej terapeuta posługuje się następującymi „narzędziami“:

  • zabiegi odruchowe: igłoterapia, zabieg per-rectum, mobilizacje uciskowe
  • zabiegi biomechaniczne: mobilizacje, manipulacje
  • zabiegi na tkanki miękkie: np. praca ze skórą i tkanką podskórną, elementy masażu
  • poizometryczna relaksacja mięśniowa (PIR) lub inne formy relaksacji mięśni
  • terapia edukacyjna, polegająca na edukacji pacjenta w zakresie związku stresu z dolegliwościami oraz sposobów radzenia sobie ze stresem, przejawiającym się w narządzie ruchu

Są różne szkoły terapii manualnej. Fizjoterapeuci posługujący się taką formą leczenia, zazwyczaj zaznajomieni są z różnymi koncepcjami terapii manualnej a sesja terapeutyczna jest wypadkową zdobytych wiadomości, umiejętności oraz wrażliwości osobistej.

W NZOZ Provita zajmujemy się leczeniem zaburzeń czynności narządu ruchu wykorzystując przede wszystkim filozofię oraz techniki badawcze i zabiegowe Terapii Manualnej Holistycznej dr. A. Rakowskiego. Dodatkowo nasi fizjoterapeuci praktukują w swojej pracy elementy Terapii CranioSacralnej (terapii czaszkowo-krzyżowej), PNF, techniki neurorehabilitacji, kinesiotaping, techniki tkanek miękkich, metodę leczenia skolioz FITS, metodę stabilizacji postawy ciała oraz inne.

Nadzór oraz wsparcie merytoryczne nad zespołem terapeutów sprawuje             dr n. med. Janina Słobodzian-Rakowska, która Terapią Manualną Holistyczną zajmuje się od 1997 roku. Jest Nauczycielem Dyplomowanym Terapii Manualnej Holistycznej, współautorką programu kursu na temat psychogenności w narządzie ruchu oraz wykładowcą podyplomowych Kursów Terapii Manualnej Holistycznej oraz Terapii Edukacyjnej dla lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów.

Terapia manualna, którą Państwu oferujemy to nie tylko prawidłowo dobrane oraz wykonane techniki zabiegowe. To twórczy proces, w którym terapeuta i pacjent aktywnie rozwiązują problemy zdrowotne oraz wspólnie ustalają program zdrowienia pacjenta. Być może właśnie to wszystko sprawia, że terapia, którą proponujemy, jest w wielu przypadkach niezwykle skuteczna oraz przynosząca satysfakcję – nie tylko pacjentowi, ale także terapeucie.