Rehabilitacja w domu pacjenta | Provita Bolesławiec

Rehabilitacja w warunkach domowych to udzielanie świadczeń, zawierających fizjoterapię i edukację zdrowotną pacjenta i jego rodziny, w miejscu zamieszkania lub przebywania pacjenta.

Skierowanie na rehabilitację może być wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, np. w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, reumatologii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii urazowo-ortopedycznej,ortopedii i traumatologii.

Pacjent powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia od jego wystawienia.

Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego pacjenta wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rehabilitacją w warunkach domowych powinny być objęte osoby rokujące poprawę (lokomocja, samoobsługa), które ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się, nie mogą dotrzeć do placówek udzielających świadczeń w warunkach ambulatoryjnych, a wymagają rehabilitacji/ fizjoterapii.

 

Kto może ubiegać się o świadczenia rehabilitacji domowej?

pacjenci po ogniskowych uszkodzeniach mózgu:
stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach – do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego,

pacjenci z uszkodzeniem rdzenia kręgowego – do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia,

pacjenci z chorobami przewlekle postępującymi:
miopatie, choroba Parkinsona,zapalenia wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne,kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatoidalne zapalenie stawów,

pacjenci z chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – do 6 miesięcy po operacji,

pacjenci po urazach kończyn dolnych – do 6 miesięcy po urazie.