Fizjoterapia | Provita Bolesławiec
Fizjoterapia

Fizjoterapię traktujemy jako leczenie podstawowe lub wspomagające w wielu chorobach: bólach kręgosłupa, stawów, mięśni, stanach po urazach, operacjach. Fizjoterapia jest pojęciem ogólnym, obejmującym: fizykoterapię, kinezyterapię i masaż.

Posiadamy umowę z NFZ na świadczenia w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej. W tym mieszczą się zabiegi fizykoterapii, kinezyterapii, masażu oraz usprawnianie w domu chorego.

Fizykoterapia

Definicja fizykoterapii podaje, iż jest to „leczenie polegające na działaniu na organizm człowieka różnymi czynnikami fizycznymi pochodzącymi ze źródeł naturalnych lub wytworzonymi sztucznie, jak: ciepło, zimno, drgania mechaniczne, pole elektromagnetyczne, prąd elektryczny, światło, mikrofale, różnego rodzaju promieniowanie”. Ogólne zasady wykonywania zabiegów fizykalnych, nauczane w szkołach, opisywane w podręcznikach są znane i nieprzestrzeganie ich kwalifikuje się jako błąd w sztuce. Jednak metodyka zabiegów ulega wciąż zmianom, w zależności od parametrów czynników fizycznych, którymi oddziałujemy na organizm ludzki, a także celu, który zamierzamy osiągnąć. Na podstawie własnych doświadczeń oraz opracowań innych autorów wypracowaliśmy własną metodykę zabiegów fizykalnych. Wykorzystujemy je nie tylko do leczenia miejscowego (które jak pokazuje praktyka nie zawsze przynosi pożądane efekty), ale także do oddziaływania odruchowego. Opierając się na teorii medycyny manualnej w modelu holistycznym, czynnikami fizycznymi (np. laserem, prądem, ultradźwiękami) działamy na punkty spustowe, maksymalnie bolesne, wrażliwy fałd skórny, itp. Dzięki temu zabiegi mają charakter bardziej specyficzny, a ich skuteczność wyraźnie wzrasta. W procesie terapii niezwykle istotne znaczenie ma atmosfera spokoju, troski i zwykłej ludzkiej życzliwości, którą staramy się stwarzać.