Provita Bolesławiec | dr n. med. Janina Słobodzian-Rakowska
  • 23 GRU 15
  • 0
  dr n. med. Janina Słobodzian-Rakowska

  dr n. med. Janina Słobodzian-Rakowska

  Janina Słobodzian – Rakowska uzyskała tytuł magistra Rehabilitacji Ruchowej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w 1983r. W latach 1983 – 1999 kierowała zespołem fizjoterapeutów Działu Rehabilitacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. oraz Ośrodkiem dla Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, który od podstaw organizowała. Praca w oddziałach szpitala oraz z pacjentami ambulatoryjnymi była źródłem nauki i doświadczeń klinicznych, a także umiejętności organizacyjnych i kierowania zespołem terapeutów. Był to także okres poszukiwań własnej drogi zawodowej. W 1999r. po rezygnacji z pracy w Publicznej Służbie Zdrowia była współzałożycielką i organizatorką  własnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Provita” w Bolesławcu, którego podstawową formą działalności do tej pory są usługi fizjoterapeutyczne, specjalistyka lekarska oraz zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny. Od 1999 r. do chwili obecnej pełni nadzór merytoryczny w Zakładzie Fizjoterapii NZOZ „Provita” oraz prowadzi tam Gabinet Terapii Manualnej dla pacjentów z zaburzeniami czynności narządu ruchu. W latach 1999 – 2005 współpracowała ze Studium Fizjoterapii w Bolesławcu jako Nauczyciel Praktycznej Nauki Zawodu. W 1997r. ukończyła kurs Terapii Manualnej dr. Andrzeja Rakowskiego i od tego czasu jest wykładowcą Specjalistycznych Podyplomowych  Kursów Terapii Manualnej Holistycznej dla lekarzy i fizjoterapeutów. Od 2003r. wspólnie z dr. A. Rakowskim prowadzi Centrum Terapii Manualnej, kieruje pracą dydaktyczną, terapeutyczną oraz naukową. Wspólnie z dr. A. Rakowskim opracowała program kursu na temat psychogenności w narządzie ruchu. Na jego podstawie, od 1998r. prowadzi podyplomowe Kursy Terapii Edukacyjnej dla lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów. Na wniosek Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym od 2010r. jest Nauczycielem Dyplomowanym Terapii Manualnej Holistycznej. Jest Członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym oraz Członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. W 2000r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej – rehabilitacji w Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi. Promotorem pracy pod tytułem „Badania nad wydolnością kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego po terapii manualnej stosowanej w jego zespołach bólowych” był profesor Krystian Żołyński. W 2009r. po zdaniu egzaminu przed Państwową Komisją uzyskała tytuł Specjalista w Dziedzinie Fizjoterapii. W latach 2010 – 2013 pracowała na stanowisku adiunkta w AWF w Poznaniu, Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim. Od 2008 r. do chwili obecnej pełni rolę konsultanta medycznego tłumaczonych dla potrzeb członków PTTMH naukowych artykułów z dziedziny medycyny manualnej. Interesuje się szczególnie zaburzeniami funkcji stóp, systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego, psychogennością w narządzie ruchu oraz profilaktyką i terapią narządu ruchu dzieci. Ukończyła szereg specjalistycznych kursów dotyczących zarówno wymienionych wyżej zagadnień, jak również wielu innych.

   

  Autorka wielu wystąpień, artykułów, warsztatów. Wykaz w załączniku. Spełniona matka dwojga dzieci – także fizjoterapeutów, szczęśliwa żona i terapeutka, wielbicielka literatury, żeglarstwa, tanga argentyńskiego.

  Referaty wygłoszone, prace opublikowane

  Janina Słobodzian – Rakowska

  1. J. Słobodzian – praca doktorska p.t. „Badania nad wydolnością kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego po terapii manualnej stosowanej w jego zespołach bólowych” Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi, promotor: med. Dr med. N. med. Krystian Żołyński

  2. J. Słobodzian – „Wpływ terapii manualnej dysfunkcji narządu ruchu na czynności stóp”. Referat wygłoszony podczas obchodów Dnia Inwalidy w Zgorzelcu 21.03.1998

  3. J. Słobodzian, M. Rakowska – „Wpływ terapii manualnej na czynności statyczne stóp” Medycyna Manualna, t. II, nr 2/3 1998

  4. M. Rakowska, J. Słobodzian – „Dysfunkcja stawu skroniowo-żuchwowego”. Przegląd piśmiennictwa, doświadczenia własne. Medycyna Manualna, t.II, nr 2/3, 1998

  5. J. Słobodzian, A. Rakowski – „Badania nad skutecznością terapii manualnej w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego” Plakat zaprezentowany w Krakowie w dniach 28-29. 05.1999r. podczas V Zjazdu PTLMM oraz podczas XII Kongresu Towarzystwa Fizjoterapii w Łodzi w dniach 10-12.09.1999

  6. J. Słobodzian, A. Rakowski – „Badania nad skutecznością terapii manualnej w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego”. Medycyna Manualna, t.IV, nr ˝, 2000

  7. J. Słobodzian – „Sposoby diagnozowania przyczyn oraz leczenie bólów krocza i spojenia łonowego. Przegląd literatury, wnioski z własnej praktyki terapeutycznej. Doniesienie własne”. Referat wygłoszony na V Zjeździe Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej w Lubiatowie dnia 9.06 2000

  8. J. Słobodzian, A. Rakowski – „Terapia manualna w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego”, wyd. Skamed, Łódź, 2000

  9. J. Słobodzian, A. Rakowski – „Terapia manualna w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego”, wyd. Centrum Terapii Manualnej, Poznań, 2001

  10. A. Rakowski, J. Słobodzian – „Podstawowe założenia terapii manualnej w modelu holistycznym”. Referat wygłoszony w Vital Rehabilitacion 1T1iakowi Office dnia 15.01.2002r. w Chicago

  11. A. Rakowski, J. Słobodzian – „Procedury wykorzystania zasobów diagnostyczno- terapeutycznych modelu holistycznego terapii manualnej w dysfunkcjach systemu żuchwowo-gnykowego”. Wykład

  wygłoszony dnia 27.04.2002r. w Częstochowie na szkoleniu ortodontów zorganizowanym przez Ośrodek POLORTO

  12. J. Słobodzian – „Badanie narządu żucia stosowane w modelu holistycznym terapii manualnej”. Terapia manualna w modelu holistycznym, nr 2, maj 2002

  13. J. Słobodzian – „Przykład wykorzystania dynamiki reakcji organizmu na bodźce lecznicze w modelu holistycznym terapii manualnej na przykładzie objawów dysfunkcji systemu żuchwowo-gnykowego” Terapia manualna w modelu holistycznym, nr 2, maj 2002

  14. J. Słobodzian – „Leczenie schorzeń stawu skroniowo- żuchwowego w gabinecie ortodontycznym- relacja ze szkolenia dla lekarzy ortodontów”. Terapia manualna w modelu holistycznym, nr 2, maj 2002

  15. J. Słobodzian – „Problemy gastryczne w teorii i praktyce terapii manualnej w modelu holistycznym”. Terapia manualna w modelu holistycznym, nr 3, listopad 2002

  16. J. Słobodzian, A. Rakowski – „Leczenie stanów przeciążeniowych u sportowców wyczynowych w koncepcji terapii manualnej w modelu holistycznym. Doświadczenia własne.” Wykład wygłoszony podczas Kursokonferencji Kadr Instruktorsko- Trenerskich , 22-24.11.2002r. w Szklarskiej Porębie

  17. J. Słobodzian, A. Rakowski – „Seans zabiegowy terapii manualnej w modelu holistycznym”. Warsztaty przeprowadzone podczas Międzynarodowych Dni Inwalidy dnia 22.03.2003 w Zgorzelcu

  18. A. Rakowski, J. Słobodzian – „Definicja terapii manualnej w modelu holistycznym”. Warsztaty przeprowadzone podczas Międzynarodowych Dni Inwalidy dnia 22.03.2003 w Zgorzelcu

  19. A. Rakowski, J. Słobodzian – „Przyczyny przeciążeń w narządzie ruchu oraz ich objawy, zapobieganie i terapia”. Wykład wygłoszony dnia

  26.04.2003r. w Szczyrku podczas Kursokonferencji Metodyczno-Szkoleniowej PZLA

  20. A. Rakowski, J. Słobodzian – „Praktyczne zastosowanie modelu holistycznego (całościowego) terapii manualnej”. Warsztaty przeprowadzone dnia 12.10. 2003r. w Łodzi podczas XIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

  21. J. Słobodzian – „Możliwości leczenia zaburzeń czynności narządu ruchu z wykorzystaniem skojarzonych metod uzdrowiskowych i terapii manualnej w modelu holistycznym”. Terapia manualna w modelu holistycznym, nr 4, marzec 2004r.

  22. J. Słobodzian, A. Rakowski – „Kontuzje w sporcie a skutki zaburzeń czynności narządu ruchu na przykładzie kadry olimpijskiej w lekkiej atletyce”. Referat wygłoszony podczas VII Zjazdu PTMM w 2T2iakowie w dniu 28.05.2004r.

  23. J. Słobodzian – „Cechy i znaczenie pamięci tkankowej w terapii bólu

  na przykładzie pacjenta po amputacji kończyn dolnych”. Referat

  wygłoszony podczas VII Zjazdu PTMM w 2T2iakowie w dniu 28.05.2004r.

  24. A. Rakowski, J. Słobodzian – „Schematy oraz tradycjonalizm w

  myśleniu o przyczynach i terapii dolegliwości rejonu lędźwiowo-

  krzyżowego”. Referat wygłoszony 17.04.2004r. we Wrocławiu podczas

  Sympozjum Naukowego n.t. Fizjoterapia w zespołach bólowych części

  lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa

  25. J. Słobodzian – „Realizacja założeń terapii manualnej w modelu

  holistycznym na przykładzie zespołów lędźwiowo-krzyżowych”.

  Referat wygłoszony dnia 09.04.2005r. podczas Międzynarodowego Dnia

  Inwalidy w Zgorzelcu

  26. A. Rakowski, J. Słobodzian – „Zaburzenia czynności narządu ruchu-

  niedoceniana przyczyna dolegliwości przypominających kontuzje u

  sportowców”. Referat wygłoszony w dniu 08.10.2005r. podczas II

  Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Traumatologii

  Sportowej w Warszawie

  27. A. Rakowski, J. Słobodzian – „Praktyczne zastosowanie terapii

  manualnej w modelu holistycznym”. Referat wygłoszony dnia

  26.11.2005r. podczas III Ogólnopolskiej Konferencji p.t. „Perspektywy

  rozwoju rehabilitacji w Polsce”, Pabianice

  28. A. Rakowski, J. Słobodzian – Rola i zadania terapii manualnej w

  leczeniu zespołów bólowych krzyża. Referat wygłoszony dnia

  24.06.2006r. podczas VI Interdyscyplinarnego Kongresu Naukowego.

  Warszawa.

  29. A. Rakowski, J. Słobodzian – Rola i zadania terapii manualnej w

  leczeniu zespołów bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa. Referat

  wygłoszony dnia 30.06.2007r. podczas IV Interdyscyplinarnego Kongresu

  Naukowego nt. współczesnych zasad diagnostyki i leczenia zespołów

  bólowych dolnego odcinka kręgosłupa. Warszawa.

  30. J. Słobodzian, J. Sieracka – Zaburzenia czynności systemu żuchwowo-

  gnykowego jako odpowiedź organizmu na różne formy przemocy.

  Referat wygłoszony dnia 20.10.2007r. podczas XIV Międzynarodowego

  Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii we Wrocławiu.

  31. A. Rakowski, J. Słobodzian – Stres psychiczny w narządzie ruchu i

  poprzez narząd ruchu. Referat wygłoszony dnia 3.04.2008r. podczas

  Świętokrzyskich Dni Fizjoterapii. Kielce.

  32. J. Slobodzian – Anatomia oraz patogeneza dysfunkcji struktur

  systemu żuchwowo-gnykowego. Referat wygłoszony dnia 3.04.2008r.

  podczas Świętokrzyskich Dni Fizjoterapii. Kielce.

  33. J. Slobodzian – Objawy chorobowe dysfunkcji struktur systemu

  żuchwowo-gnykowego. Referat wygłoszony dnia 3.04.2008r. podczas

  Świętokrzyskich Dni Fizjoterapii. Kielce.

  34. J. slobodzian, A. Rakowski – Manualne badanie czynności systemu

  żuchwowo-gnykowego. Referat wygłoszony dnia 3.04.2008r. podczas

  Świętokrzyskich Dni Fizjoterapii. Kielce.

  35. J. Słobodzian, A. Rakowski – Terapia dysfunkcji struktur systemu

  żuchwowo-gnykowego. Referat wygłoszony dnia 3.04.2008r. podczas

  Świętokrzyskich Dni Fizjoterapii. Kielce.

  36. A. Rakowski, J. Słobodzian, Zastosowanie terapii manualnej w modelu

  holistycznym na przykładzie zespołu dna miednicy. Referat

  wygłoszony dnia 18. 04. 2008 r. podczas Konferencji Naukowo-

  Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Oddział Wielkopolski.

  Uniwersytet Medyczny Poznań.

  37. J. Słobodzian, A. Rakowski, Człowiek i jego problemy zdrowotne w

  koncepcji modelu holistycznego terapii manualnej. Referat

  wygłoszony dnia 18. 04. 2008 r. tamże.

  38. J. Słobodzian, A. Rakowski- Patogeneza, badanie i terapia

  czynnościowego zespołu bolesnego barku w koncepcji terapii

  manualnej w modelu holistycznym. Warsztaty przeprowadzone dnia

  18. 04. 2008 r. tamże.

  39. J. Słobodzian, A. Rakowski – Terapia manualna holistyczna w leczeniu

  zaburzeń czynności narządu ruchu – koncepcja. Referat wygłoszony

  29.11.2008r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego

  Towarzystwa Terapii Manualnej w Poznaniu.

  40. A. Rakowski, J. Słobodzian – Objawy chorobowe w zespole połączenia

  głowowo-szyjnego. Referat wygłoszony dnia 2.04.2009r. podczas

  Świętokrzyskich Dni Fizjoterapii „Pomóżmy lepiej żyć” w Kielcach.

  41. J. Słobodzian A. Rakowski – Anatomia i patogeneza zespołów

  połączenia głowowo-szyjnego. Referat wygłoszony dnia 2.04.2009r.

  podczas Świętokrzyskich Dni Fizjoterapii „Pomóżmy lepiej żyć” w

  Kielcach.

  42. J. Słobodzian A. Rakowski – Badanie i terapia w zespołach połączenia

  głowowo-szyjnego. Referat wygłoszony dnia 2.04.2009r. podczas

  Świętokrzyskich Dni Fizjoterapii „Pomóżmy lepiej żyć” w Kielcach.

  43. A. Rakowski, J. Słobodzian – Pełny seans zabiegowy. Warsztaty

  przeprowadzone dnia 2.04.2009r. podczas Świętokrzyskich Dni

  Fizjoterapii „Pomóżmy lepiej żyć” w Kielcach.

  44. J. Słobodzian, B. Dampc. Patogeneza oraz interakcje zespołów struktur

  dna miednicy. Referat wygłoszony dnia 3.04.2009r. podczas

  Świętokrzyskich Dni Fizjoterapii „Pomóżmy lepiej żyć” w Kielcach.

  45. J. Słobodzian- Zasady współpracy lekarzy rodzinnych i

  fizjoterapeutów. Seminarium przeprowadzone 18.04.2009r. podczas I

  Ogólnopolskiej Konferencji „ POZ czyli porozmawiajmy o zdrowiu” we

  Wrocławiu.

  46. A. Rakowski, J. Słobodzian . , Zespoły szyjne dolne jako czynnościowe

  przyczyny dolegliwości odczuwanych w obrębie ręki. Referat

  wygłoszony 5.06.09 podczas Europejskiego Kongresu Chirurgii Ręki w

  Poznaniu.

  47. A. Rakowski, J. Słobodzian,, D. Rakowska, M. Tomczak: Przyczyny

  pozastawowe dysfunkcji oraz dolegliwości stawu ramiennego.

  Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

  PTTMMH dnia 19 marca 2010 w Sierosławiu.

  48. A. Rakowski, J. Słobodzian, D. Rakowska, Dysfunkcje kręgosłupa

  szyjnego i piersiowego przyczyna objawów pozorujących choroby

  serca. Referat wygłoszony na Międzynarodowym Kongresie Naukowym

  „Pomóżmy Lepiej Żyć” 22. kwietnia 2010 w Kielcach.

  49. A. Rakowski, J. Słobodzian: Związki czynnościowe systemu żuchwowo-

  gnykowo-czaszkowego z poszczególnymi sferami osobowości:

  sferą narządu ruchu, sferą narządów wewnętrznych, sferą środowiskowo-

  społeczną i innymi. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji –

  Perspektywy Rozwoju Rehabilitacji w Polsce dnia 6. 11. 2010 w Pabianicach.

  50. A. Rakowski, J. Słobodzian, Czynnościowa Zmiana Stanu Tkanek w

  koncepcji

  Terapii Manualnej Holistycznej. Referat wygłoszony podczas Konferencji

  WSEiT w Poznaniu 3.12.2010.

  51. J. Słobodzian, M. Jancelewicz: Wykorzystanie łączonych metod

  postępowania terapeuty manualnego i stomatologa w leczeniu

  pacjenta z dysfunkcją systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego.

  Studium przypadku. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej

  Konferencji Naukowej PTTMMH dnia 11 marca 2011 w Sierosławiu.

  52. J. Słobodzian, M. Jancelewicz, A. Słobodzian: Współpraca stomatologa i

  terapeuty manualnego w badaniu systemu żuchwowo-gnykowo-

  czaszkowego. Warsztaty przeprowadzone podczas Ogólnopolskiej

  Konferencji Naukowej PTTMMH dnia 11 marca 2011 w Sierosławiu.

  53. A. Sozańska-Kut, J. Słobodzian, A. Słobodzian: Interdyscyplinarne ujęcie

  zaburzeń systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego w kontekście

  narządu mowy na podstawie doświadczeń zespołu złożonego z

  foniatry, terapeuty mowy i terapeuty manualnego. Referat

  wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTTMMH dnia

  11 marca 2011 w Sierosławiu.

  54. A. Sozańska-Kut, J. Słobodzian, A. Słobodzian: „Śpiewać każdy może”.

  Praktyczne zastosowanie interdyscyplinarnego podejścia do

  pacjenta z zaburzeniami aparatu mowy w pracy terapeuty mowy

  oraz terapeuty manualnego. Warsztaty przeprowadzone podczas

  Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTTMMH dnia 11 marca 2011 w

  Sierosławiu.

  55. J. Słobodzian-Rakowska: Istota zaburzeń czynności narządu ruchu

  wyrażona specyficzną aktywnością tkankową. Referat wygłoszony

  podczas Międzynarodowego Dnia Inwalidy – marzec 2011 w Zgorzelcu.

  56. A. Rakowski, J. Słobodzian–Rakowska: Staw biodrowy w ujęciu

  holistycznym terapii manualnej. Referat wygłoszony na

  Międzynarodowym Kongresie Naukowym „Pomóżmy Lepiej Żyć” 7.

  kwietnia 2011 w Kielcach.

  57. A. Rakowski, J. Słobodzian – Rakowska: Zaburzenia czynności narządu

  ruchu jako częsta przyczyna wad oraz dolegliwości w obrębie stóp.

  Referat wygłoszony podczas Konferencji Naukowej Polskiego

  Towarzystwa Lekarskiego Medycyny Manualnej w Międzyzdrojach dnia

  11. 05. 2011.

  58. J. Słobodzian – Rakowska, A. Rakowski: Postępowanie diagnostyczne

  oraz lecznicze w dysfunkcjach stóp. Referat wygłoszony podczas

  Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny

  Manualnej w Międzyzdrojach dnia 11. 05. 2011.

  59. J. Słobodzian – Rakowska, A. Rakowski: Postępowanie diagnostyczne

  oraz lecznicze w dysfunkcjach stóp. Referat wygłoszony podczas

  Konferencji WSEiT w Poznaniu 26. 11. 2011 r.

  60. J. Słobodzian-Rakowska, M. Tomczak: Zaburzenia czynności

  kluczowych rejonów narządu ruchu u dzieci. Doświadczenia własne,

  przegląd literatury. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej

  Konferencji Naukowej PTTMMH dnia 9 marca 2012 w Sierosławiu.

  61. A. Rakowski, J. Słobodzian-Rakowska: Terapia manualna holistyczna w

  leczeniu zaburzeń czynności oraz ich następstw. Referat wygłoszony

  22. 09. 2012 podczas XI Zjazdu PTMM w Krakowie.

  62. J. Słobodzian-Rakowska, A. Rakowski: Zespół żuchwowo-gnykowo-

  czaszkowy patogeneza, badanie, terapia w koncepcji TMH. Referat

  wygłoszony 22. 09. 2012 podczas XI Zjazdu PTMM w Krakowie.

  63. A. Rakowski, J. Słobodzian-Rakowska: Przyczyny pozamiejscowe

  zaburzeń czynności stawów narządu ruchu na przykładzie stawu

  kolanowego i ramiennego. Referat wygłoszony podczas VIII

  Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii 10. 11.

  2012 w Pabianicach.

  64. J. Słobodzian, M. Jancelewicz: Wykorzystanie łączonych metod

  postępowania terapeuty manualnego i stomatologa w leczeniu

  pacjenta z dysfunkcją systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego.

  Studium przypadku. Referat wygłoszony podczas VIII Ogólnopolskiej

  Konferencji Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii 10. 11. 2012 w

  Pabianicach.

  65. J. Słobodzian-Rakowska, A. Rakowski, M. Tomczak: Dolegliwości ze

  strony aparatu mowy wynikające z zaburzeń czynności narządu

  ruchu. Warsztat przeprowadzony w Wyższej Szkole Edukacji

  Integracyjnej i Interkulturowej 17.11. 2012 w Poznaniu.

  66. J. Słobodzian–Rakowska, M. Tomczak: Różnicowanie, rokowanie,

  planowanie terapii w zespołach dyskowo-korzeniowych z uciskiem

  oraz bez ucisku na struktury nerwowe w koncepcji TMH. Referat

  wygłoszony podczas V Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTTMH

  dnia 8 marca 2013 r. w Sierosławiu.

  67. J. Słobodzian-Rakowska, A. Rakowski: Patogeneza pierwotnych

  zaburzeń czynności struktur dna miednicy. Referat wygłoszony

  podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTTMH dnia 7 marca

  2014 r. w Sierosławiu.

  Prace opublikowane

  1. J. Słobodzian – praca doktorska p.t. „Badania nad wydolnością

  kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego po terapii manualnej stosowanej

  w jego zespołach bólowych” Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen.

  Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi, promotor: med. Dr med. N. med.

  Krystian Żołyński, 2000

  2. J. Słobodzian, M. Rakowska – „Wpływ terapii manualnej na czynności

  statyczne stóp” Medycyna Manualna, t. II, nr 2/3 1998

  3. M. Rakowska, J. Słobodzian – „Dysfunkcja stawu skroniowo-

  żuchwowego”. Przegląd piśmiennictwa, doświadczenia własne.

  Medycyna Manualna, t.II, nr 2/3, 1998

  4. J. Słobodzian, A. Rakowski – „Badania nad skutecznością terapii

  manualnej w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo-

  krzyżowego”. Medycyna Manualna, t.IV, nr ˝, 2000

  5. J. Słobodzian, A. Rakowski – „Terapia manualna w zespołach bólowych

  kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego”, wyd. Skamed, Łódź, 2000

  6. J. Słobodzian, A. Rakowski – „Terapia manualna w zespołach bólowych

  kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego”, wyd. Centrum Terapii Manualnej,

  Poznań, 2001

  7. J. Słobodzian – „Badanie narządu żucia stosowane w modelu

  holistycznym terapii manualnej”. Terapia manualna w modelu

  holistycznym, nr 2, maj 2002

  8. J. Słobodzian – „Przykład wykorzystania dynamiki reakcji organizmu

  na bodźce lecznicze w modelu holistycznym terapii manualnej na

  przykładzie objawów dysfunkcji systemu żuchwowo-gnykowego”

  Terapia manualna w modelu holistycznym, nr 2, maj 2002

  9. J. Słobodzian – „Leczenie schorzeń stawu skroniowo- żuchwowego w

  gabinecie ortodontycznym- relacja ze szkolenia dla lekarzy

  ortodontów”. Terapia manualna w modelu holistycznym, nr 2, maj 2002

  10. J. Słobodzian – „Problemy gastryczne w teorii i praktyce terapii

  manualnej w modelu holistycznym”. Terapia manualna w modelu

  holistycznym, nr 3, listopad 2002

  11. J. Słobodzian – „Możliwości leczenia zaburzeń czynności narządu

  ruchu z wykorzystaniem skojarzonych metod uzdrowiskowych i

  terapii manualnej w modelu holistycznym”. Terapia manualna w

  modelu holistycznym, nr 4, marzec 2004r.

  12. A. Rakowski, J. Słobodzian-Rakowska – „Terapia Manualna Holistyczna”

  – rozdział XII, Wyd. CTM, Poznań 2011

  13. A.Rakowski, J. Slobodzian – „Wielka Fizjoterapia”, t. III, Redakcja Z.

  Śliwiński, A. Sieroń, „Terapia Manualna Holistyczna”, wyd. Elsevier

  Urban&Partner, Wrocław 2014.

  Ukończone szkolenia

  1. Anatomy Treins J. Earls, T. Myers; 2015 r.

  2. Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny nowoczesne metody

  diagnostyki obrazowej; 2014 r.

  3. Interdyscyplinarne oblicze Zespołu Dna Miednicy – uciążliwości jego

  dysfunkcji w różnych sferach życia; 2014 r.

  4. Terapia CranioSacralna Upledgera – poziom I, II; 2011r., 2013r.;

  5. Przepuklina jądra miażdżystego, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa –

  ich znaczenie i rozumienie w różnych specjalnościach medycznych; 2013

  r.

  6. Postępowanie rehabilitacyjne po endoprotezoplastykach stawów; 2013 r.

   

  7. Mikrokinezyterapia – poziom A, B; 2012 r.

  8. Poszukiwanie powiązań pomiędzy zaburzeniami czynnościowymi

  narządów wewnętrznych a narządem ruchu; 2012 r.

  9. Biomechanika stopy; 2012 r.

  10. Dysfunkcje systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego i ich interakcje z

  narządem ruchu; 2011 r.

  11. Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii

  manualnej; 2011 r.

  12. Problemy związane z leczeniem zaburzeń czynności stawu ramiennego i

  ich następstw; 2010 r.

  13. Kurs Stabilizacji – część I, II; 2009 r.

  14. Techniki Tkanek Miękkich w koncepcji Praskiej Szkoły Medycyny

  Manualnej; 2008

  15. Nowoczesne metody usprawniania narządu ruchu, neurofizjologia

  kliniczna a terapia manualna; 2008 r.

  16. Kinesio Taping – część I; 2005 r.

  17. Urazy tkanek miękkich w sporcie; 2005 r.

  18. Obrazowanie barku, postepowanie usprawniające po leczeniu

  operacyjnym pourazowej niestabilności stawu ramiennego; 2005 r.

  19. Możliwości zastosowania kinesiotapingu w leczeniu zespołów bólowych

  kręgosłupa; 2005 r.

  20. Fizjoterapia w zespołach bólowych części lędźwiowo-krzyżowej

  kręgosłupa; 2004 r.

  21. Nowoczesne metody obrazowania stawów skroniowo-żuchwowych; 2003

  r.

  22. Kurs w zakresie dokonywania pomiarów na wykonanie indywidualnego,

  miarowego obuwia ortopedycznego oraz wkładek ortopedycznych; 2002

  r.

  23. Terapia manualna w rehabilitacji – kurs doskonalący, 1999 r.

  24. Terapia manualna w zaburzeniach narządu ruchu – kurs doskonaląco-

  atestacyjny, 1999 r.

  25. Edukacja Psychosomatyczna NLP; 1999 r.

  26. Techniki wykonywania zabiegów krioterapeutycznych; 1998 r.

  27. Kurs Medycyny Manualnej A. Rakowskiego; 1997 r

  28. Neurofizjologiczne zasady leczenia zaburzeń neuro-motorycznych u

  dzieci metodą Vojty – poziom A,B,C; 1991r.

  29. Psychoruchowy rozwój dziecka w porażeniach mózgowych – poziom I, II;

  1989 r.

  30. Rehabilitacja w ortopedii i traumatologii; 1988 r.

  31. Rehabilitacja w reumatologii; 1987 r.

  32. Zespoły bólowe krzyża; 1986 r.

  33. Zasady diagnostyki i leczenia chorych ze spondylozą; 1986 r.

  Napisz komentarz →

Notice: Undefined offset: 0 in /home/konslobo/domains/provita-s.com.pl/public_html/wp-content/themes/medicenter/shortcodes/photostream.php on line 25

Notice: Trying to get property of non-object in /home/konslobo/domains/provita-s.com.pl/public_html/wp-content/themes/medicenter/shortcodes/photostream.php on line 25

Notice: Undefined offset: 0 in /home/konslobo/domains/provita-s.com.pl/public_html/wp-content/themes/medicenter/shortcodes/photostream.php on line 25

Notice: Trying to get property of non-object in /home/konslobo/domains/provita-s.com.pl/public_html/wp-content/themes/medicenter/shortcodes/photostream.php on line 25

Notice: Undefined offset: 0 in /home/konslobo/domains/provita-s.com.pl/public_html/wp-content/themes/medicenter/shortcodes/photostream.php on line 25

Notice: Trying to get property of non-object in /home/konslobo/domains/provita-s.com.pl/public_html/wp-content/themes/medicenter/shortcodes/photostream.php on line 25

Notice: Undefined offset: 0 in /home/konslobo/domains/provita-s.com.pl/public_html/wp-content/themes/medicenter/shortcodes/photostream.php on line 25

Notice: Trying to get property of non-object in /home/konslobo/domains/provita-s.com.pl/public_html/wp-content/themes/medicenter/shortcodes/photostream.php on line 25

Notice: Undefined offset: 0 in /home/konslobo/domains/provita-s.com.pl/public_html/wp-content/themes/medicenter/shortcodes/photostream.php on line 25

Notice: Trying to get property of non-object in /home/konslobo/domains/provita-s.com.pl/public_html/wp-content/themes/medicenter/shortcodes/photostream.php on line 25

Photostream