Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Neurorehabilitacja

Neurorehabilitacja kierowana jest dla pacjentów z uszkodzeniem centralnego lub obwodowego układu nerwowego. Z neurorehabilitacji najczęściej korzystają pacjenci po udarach przekrwiennych oraz niedokrwiennych mózgu, po urazach czaszkowo-mózgowych, pacjenci z chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym oraz mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD). Każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, odpowiednio dobranych metod fizjoterapeutycznych, umiejętnego rozplanowania intensywności terapii w czasie.

Fizjoterapeuta prowadzący neurorehabilitację jest przeszkolony z zakresu nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych. Podczas swojej pracy wykorzystuje techniki PNF, terapii manualnej, kinesiology taping, pinoterapię i inne, np. ćwiczenia reedukacji chodu i innych czynności dnia codziennego (nauka siadania, stania, reedukacja ruchów ręki itp.).

Wedle żartobliwego hasła “People Need Fun” (ludzie potrzebują zabawy), nabudowanego na skrócie jednej z metod neurorehabilitacyjnych - PNF (ang. proprioceptive neuromuscular facilitation) wiadomo też, że aby w pełni wykorzystać neuroplastyczność mózgu ćwiczenia, oprócz swojej biomechanicznej funkcji, powinny być zabawą dla pacjenta i być nakierowane na realne, codzienne zadania. Dopiero przy takim podejściu wykorzystujemy neuroplastyczność i pozwalamy na tworzenie się nowych synaps między neuronami.

 

Główne zadania rehabilitacji neurologicznej:

przywrócenie wszystkich utraconych funkcji,
w przypadku, kiedy odzyskanie utraconej funkcji nie jest możliwe, należy pacjenta nauczyć radzić sobie w inny sposób, ale z zachowaniem prawidłowych lub zbliżonych do ideału wzorców ruchowych,
jeżeli nie ma możliwości wypracowania jakiejkolwiek nowej funkcji, należy skierować działania na podtrzymanie tych, które już istnieją.

 

Wskazania:

choroby związane z utrzymaniem równowagi,
przebyte incydenty naczyniowe Ośrodkowego Układu Nerwowego (udary mózgu i przebyte krwotoki),
stwardnienie rozsiane (SM),
stwardnienia zanikowe boczne (SLA),
choroby powodujące zaburzenia w utrzymywaniu równowagi,
choroby powodujące upośledzenie stereotypu chodu,
choroba Parkinsona,
niedowłady,
dziecięce porażenie mózgowe (MPD).

neurorehabilitacja1.jpgneurorehabilitacja2.jpgneurorehabilitacja3.jpg

W celu umówienia się na wizytę zadzwoń do nas
75 644 71 71